Seyit Torun’dan, “Filistin” Soruları: “7 Ekim’den İtibaren ‘Israel Aerospace Industrıes’ Yürütülen Ticaret İlişkilerini Açıklar Mısınız?”

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’e Türkiye ile İsrail arasındaki ekonomik, askeri ve diplomatik ilişkileri sordu. Torun, Fidan’a; 7 Ekim’den itibaren ‘Israel Aerospace Industries’ ile iş birliği halinde yürütülen çalışmaları ve ticaret ilişkilerini açıklar mısınız? ‘Israel Aerospace Industries’ ile savunma sanayimiz arasındaki iş birliklerinin sona erdirilmesi düşünülmekte midir?” sorusunu yöneltti.

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Türkiye ile İsrail arasındaki ekonomik, askeri ve diplomatik ilişkilere ilişkin üç ayrı bakanın yanıtlaması istemiyle hazırladığı üç ayrı soru önergesini, TBMM Başkanlığı’na sundu. Torun, şu değerlendirmeleri yaptı:

“7 Ekim’de Gazze’de başlayan çatışma ve giderek büyüyen insanlık dramına karşı halkımız şanlı tarihine uygun olarak katliama uğrayan Filistin Halkıyla dayanışma içerisinde olmaya devam etmektedir. Bu süreçte halkımızın insani duygularını suiistimal eden AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bu insanlık dramını eleştirir bir tavır takınırken İsrail karşıtı söylemlerin somut karşılığı gerçekleşmemiştir. Türkiye İsrail ile ilişkilerini pek çok alanda devam ettirmekte, Saray Kabinesinin ucuz kahramanlıkları hamasi söylemlerinden öteye geçememektedir.”

Önergelerin enerjiye ilişkin bölümünde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’na BOTAŞ’ın İsrail’e pompaladığı petrol ve doğal gaz ile Azerbaycan enerji şirketi SOCAR’ın Türkiye üzerinden İsrail ile yaptığı enerji ihracatına ilişkin sorular yöneltti. Torun, şu soruları sordu:

“BOTAŞ’ın sahip olduğu petrol ve doğalgaz hatlarından İsrail’e yapılan satışların son 5 yıllık bilançosunu açıklar mısınız? Söz konusu hatlardan 7 Ekim’den itibaren İsrail’e yapılan satışların miktarını ve hacmini açıklar mısınız? Azerbaycan SOCAR Şirketinin Türkiye üzerinden İsrail’e gerçekleştirdiği ihracatın son 5 yıllık bilançosunu açıklar mısınız? SOCAR 7 Ekim’den itibaren İsrail’e hangi miktarda ve hacimde ihracat gerçekleştirmiştir? İsrail’e karşı tutumunuz ile paralel olarak İsrail’e enerji pompalayan bu ihracat işlemlerinin sona erdirilmesi düşünülmekte midir?

Seyit Torun, Milli Savunma Bakanı’nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde ise “Israel Aerospace Industries” ile ortaklaşa yürütülen projeleri ve iki ülke arasındaki silah ticaretinin boyutlarını sordu. Torun, şu soruları yöneltti:

“Israel Aerospace Industries’ ile son 5 yıl içerisinde ortaklaşa gerçekleştirilen projeleri, söz konusu projelerin mali hacmini ve bu firma ile yürütülen ticaretin boyutlarını yıllık temelde açıklar mısınız? 7 Ekim’den itibaren ‘Israel Aerospace Industries’ ile iş birliği halinde yürütülen çalışmaları ve ticaret ilişkilerini açıklar mısınız? ‘Israel Aerospace Industries’ ile savunma sanayimiz arasındaki iş birliklerinin sona erdirilmesi düşünülmekte midir?”

Torun, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde ise İsrail vatandaşlarının Türkiye’ye vizesiz girebildiğini, Filistinlilerden ise 55 dolar talep edildiğini belirtti. Torun, “Türkiye’ye giriş yapmak isteyen Filistinlilerden talep edilen vize uygulamasının sona erdirilmesi düşünülmekte midir? Türkiye’ye giriş yapmak isteyen İsrail vatandaşlarının geçişlerine vizesiz izin verilmesi uygulamasına devam edilecek midir? Bu konuda herhangi bir düzenleme yapılması düşünülmekte midir?” sorularını yöneltti.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx