TMO’ya direkt ithalat yoluyla alım yetkisi

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO), yabancı devletlerin kendi mevzuatına nazaran devlet kurumu yahut kuruluşu sayılanlardan ve yabancı devletin paydaşlığı bulunan kuruluşlardan protokolle direkt ithalat yoluyla eser alım gerçekleştirebilecek.

TMO tarafından hazırlanan “Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3’üncü Hususunun (aa) Bendi Kapsamında İthalat Yoluyla Yapacağı Ziraî Eser Alımları ile Buna Ait Hizmet Alımları İhalelerinde Uygulanacak Yöntem ve Temeller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, TMO’nun faaliyet ve vazife alanı kapsamında yer alan ziraî eserlerle ilgili ithalat yoluyla yapacağı ziraî eser alımları ile buna ait hizmet alımları ihalelerinde uygulanacak yordam ve temelleri düzenliyor.

Değişikliğe nazaran, ihalelerde tedavüldeki Türk parası yanında ihalede teklif edilen yabancı para cinsinden döviz de teminat olarak kabul edilebilecek.

Yönetmeliğin “İhale usulleri” başlıklı hususunun başlığı “İhale yolları ve tedarik yöntemi” olarak değiştirilirken bu hususa yeni bir fıkra eklendi.

Buna nazaran, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Kararında Kararname uyarınca Cumhurbaşkanı Kararı ile vazife verilmesi üzerine ilgili bakanın onayı ve idare konseyinin görevlendirmesiyle TMO Genel Müdürlüğünce, yabancı devletlerin kendi mevzuatına nazaran devlet kurumu yahut kuruluşu sayılanlardan, yabancı devletin iştiraki bulunan kuruluşlardan protokolle direkt ithalat yoluyla alım yapılabilecek. Eser alım fiyatı, yöntem ve temelleri ile protokolde yer alacak başka konular ilgili bakanın onayı ile TMO Genel Müdürlüğü İdare Kurulunca belirlenecek.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*